НАРУШЍТЕЛ

НАРУШЍТЕЛ м. Лице, което извършва или е извършило нарушение. Двамата преследвачи .. с бързи прибежки се отправиха към смърчовата редица южно от падинката, под чието прикритие смятаха да наближат нарушителя. Н. Хайтов, ПП, 27. — Какви са задълженията на пазача? .. — Длъжен е да пази народното богатство като зеницата на окото си и да глобява нарушителите. Й. Попов, СЛ, 72-73. Той вече знаеше не само кои точно членове от закона са нарушили както Тенев и председателят на селсъвета, така и Христо Железаря, но и какви наказания се предвиждат за нарушителите. Ст. Марков, ДБ, 390. Понякога,.., нарушителите на нашите въздушни граници летят ниско над обекта, за който са дошли. С. Северняк, ОНК, 76.

Списък на думите по буква