НАРУ̀ШКВАНЕ

НАРУ̀ШКВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от нарушквам и от нарушквам се; наръшкване.

Списък на думите по буква