НА̀РЧЕ

НА̀РЧЕ1, мн. -та, ср. Умал. от нар1; малък нар1. Постлахме им едно нарче — много хубаво нарче — дъски върху две магарета и отгоре зебло, а върху зеблото черги. ВН, 1965, бр. 4305, 4.

НА̀РЧЕ

НА̀РЧЕ2, мн. -та, ср. Умал. от нар2; малък нар2.

Списък на думите по буква