НАРЪ̀БВАНЕ

НАРЪ̀БВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от наръбвам и от наръбвам се.

Списък на думите по буква