НАРЪ̀БЯ

НАРЪ̀БЯ. Вж. наръбвам и наръбям.

Списък на думите по буква