НАРЪ̀БЯНЕ

НАРЪ̀БЯНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от наръбям и от наръбям се; наръбване.

Списък на думите по буква