ОА̀ГНЯНЕ

ОА̀ГНЯНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от оагням и от оагням се; обагняне.

Списък на думите по буква