ОА̀З

ОА̀З м. Остар. Книж. Оазис. Очи — тъмни като кадифе на безлунна нощ — унасяха сърцето в далечни оази, дето едри звезди трептят в безкрайната вис на небето. Ас. Златаров, Избр. съч. III, 322. Всред безплодните пусти полета намират ся весма рядко малки пространства с плодоносна земля, известни с имя оази. Ив. Богоров, ВГД (превод), 264. По-голямата част на Аравия е пустиня песчана, где ся весма рядко намират лъгове и плодоносни места (оази). Г. Йошев, КВИ (превод), 156.

Списък на думите по буква