ОБ

ОБ-. Представка, с която се образуват глаголи със значение: 1. Засягане, обхващане цялата повърхност на нещо или на някого с действието, означено от основата, което се довежда до завършек, резултат, напр.: облизвам, обвивам, обвързвам, обгарям, обдирам, обковавам и др.

2. Засягане, обхващане на някого или нещо изцяло, напълно с действието, означено от основата, напр.: обварявам, обжарвам, обработвам, обрисувам, обсебвам, обслужвам и др.

3. Осъществяване, довеждане действието, означено от основата, до неговия завършек или краен резултат, напр.: обагням, обвинявам, обденува се, обдарявам, обжалвам, обяздвам и др.

4. Правя накой или нещо да премине в състоянието, означено от основата, правя го да стане някакъв, напр.: облекчавам, обобщавам, обособявам, обновявам и др.

Списък на думите по буква