ОБА̀ВЯНЕ

ОБА̀ВЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от обавям и от обавям се.

Списък на думите по буква