ОБА̀ВЯНИЕ

ОБА̀ВЯНИЕ ср. Остар. и диал. Обавяне.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква