ОБА̀ГНЯНЕ

ОБА̀ГНЯНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обагням и от обагням се; оагняне. Изоставането в изпълняването на плана за млекопреработването.. се дължи до голяма степен на късното обагняне на овцете. ОФ, 1950, бр. 1765, 2.

Списък на думите по буква