ОБА̀ГРЮВАНЕ

ОБА̀ГРЮВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Отгл. същ. от обагрювам и от обагрювам се; обагряне, обагряване.

Списък на думите по буква