ОБА̀ГРЯНЕ

ОБА̀ГРЯНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обагрям и от обагрям се; оцветяване. Багренето с окислителни багрила може да стане след предварително байцване на косъма.. Предварителното байцване спомага за получаването на по-интензивно и трайно обагряне. Я. Басан и др., ТКП, 150. Обагрянията на киселите багрила се отличават в повечето случаи с добри показатели. С. Серафимов, Б, 195.

Списък на думите по буква