ОБА̀НВАНЕ

ОБА̀НВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от обанвам и от обанвам се; избанване, обаносване.

Списък на думите по буква