ОБАНО̀СВАНЕ

ОБАНО̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от обаносвам и от обаносвам се; обанване, избанване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква