ОБА̀РВАМ

ОБА̀РВАМ, ‑аш, несв.; оба̀рам, ‑аш, св., непрех. и прех. Диал. 1. Претърсвам; претършувам, пребарвам, обарям2. Можем да запалим и свещ.. Тачката отиде към пангаря, обарва̀, тарашува и най-после се завърна. Й. Йовков, Ж 1945, 182.

2. Опипвам. — По цял ден мие чиниите, а пияндетата я обарват с очи от горе до долу, нали я знаеш каква е!... В. Милев, РК, 144. обарвам се, обарам се страд., възвр. и взаим.

Списък на думите по буква