ОБА̀РЯНЕ

ОБА̀РЯНЕ1, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обарям1 и от обарям се.

ОБА̀РЯНЕ

ОБА̀РЯНЕ2, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от обарям2 и от обарям се; обарване.

Списък на думите по буква