ОБАЯ̀ВАНЕ

ОБАЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Отгл. същ. от обаявам и от обаявам се; обайване.

Списък на думите по буква