ОБА̀ЯНИЧЕ

ОБА̀ЯНИЧЕ, ‑та, ср. Диал. Наниз от кръстче и други предмети, донесени от Божи гроб, който се носи на шията.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква