ОБАЯ̀ТЕЛНО

ОБАЯ̀ТЕЛНО. Остар. Нареч. от обаятелен; омайно, обайно. Посред селото протича бистрата Дедовска река, която приспива обаятелно, със своето приятно шумтение неговите жители. З. Стоянов, ЗБВ I, 303.

Списък на думите по буква