ОБВА̀РДВАНЕ

ОБВА̀РДВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Отгл. същ. от обвардвам и от обвардвам се.

Списък на думите по буква