ОБВАРЀН

ОБВАРЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от обваря като прил. Разг. Който е приготвен чрез обваряване, варене. Знаеше какво има в тия торбички.. малко руп или обварени яйца... К. Колев, ТЕ, 58. От тавата-блюдо се носи аромата на обварени пилета. След това донасят други блюда с агнета. Д. Дойков, НС, 12.

— Друга (диал.) форма: обиварѐн.

Списък на думите по буква