ОБВА̀РЯНЕ

ОБВА̀РЯНЕ, мн. ‑ия, ср. Разг. Отгл. същ. от обварям и от обварям се; обваряване.

Списък на думите по буква