ОБВЕДНЪ̀Ж

ОБВЕДНЪ̀Ж нареч. Диал. Наведнъж, на един път.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899. — Други (диал.) форми: обеднъ̀ж, обедна̀ж, обеднъ̀г.

Списък на думите по буква