ОБВЀЖА

ОБВЀЖА. Вж. обвезвам.

Списък на думите по буква