ОБВЀЗВАНЕ

ОБВЀЗВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от обвезвам и от обвезвам се.

Списък на думите по буква