ОБВЕНЧА̀ВАНЕ

ОБВЕНЧА̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от обвенчавам и от обвенчавам се; увенчаване.

Списък на думите по буква