ОБВЀРУВАНЕ

ОБВЀРУВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от обверувам и от обверувам се; обверване.

Списък на думите по буква