ОБВЀСВАНЕ

ОБВЀСВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обвесвам и от обвесвам се.

Списък на думите по буква