ОБВЀСЯНЕ

ОБВЀСЯНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от обвесям и от обвесям се; обвесване.

Списък на думите по буква