ОБВЗЀМА

ОБВЗЀМА. Вж. обвземам.

Списък на думите по буква