ОБВЗЀМАНЕ

ОБВЗЀМАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от обвземам и от обвземам се; обземане.

Списък на думите по буква