ОБВИНЯ̀ВАНЕ

ОБВИНЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обвинявам и от обвинявам се.

Списък на думите по буква