ОБВЛАДА̀ВАНЕ

ОБВЛАДА̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от обвладавам и от обвладавам се; обладаване, обземане, обхващане.

Списък на думите по буква