ОБВО̀З

ОБВО̀З м. Остар. Книж. Обоз. Показало са, че хора за военна работа били в нея [войската] около два и половина милиона, че, по крайна мяра еще толкози в обвоза, който състоял от служители, готвачи, жени и проч. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 177-178.

Списък на думите по буква