ОБВРЪ̀ЗКА

ОБВРЪ̀ЗКА ж. Нов. Съгласуваност, координация между производствени планове или програми; обвързване, свръзка. Липсва обвръзка между плановете на предприятието доставчик и предприятието производител.

Списък на думите по буква