ОБВЪ̀РЖА

ОБВЪ̀РЖА. Вж. обвързвам и обвързувам.

Списък на думите по буква