ОБВЪ̀РЗВАНЕ

ОБВЪ̀РЗВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обвързвам и от обвързвам се. Евентуалният депутатски мандат би го обвързал с партията, чрез която ще се избере. Михалаки Георгиев избягваше такова обвързване, защото то би ограничило неговата независимост и самостоятелност. СбЦГМГ, 143.

Списък на думите по буква