ОБВЯ̀ВАНЕ

ОБВЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обвявам и от обвявам се.

Списък на думите по буква