ОБГЀРБВАМ

ОБГЀРБВАМ, ‑аш, несв.; обгѐрбя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Канц. Поставям, залепвам гербова марка върху документ, обявление и др. При него непрекъснато се точеха за справки всевъзможни търговци, доставчици, посредници и предприемачи. Търсеха приемателни протоколи.. обгербваха и дообгербваха договори. Д. Калфов, Избр. разк., 229-230. обгербвам се, обгербя се страд. Пишете, че съгласно последното изменение на закона за гербовия налог заявленията за отпуск се обгербват не с пет, а с десет лева, разбирате ли? Св. Минков, Избр. пр., 258-259.

Списък на думите по буква