ОБГЀРБВАНЕ

ОБГЀРБВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Книж. Отгл. същ. от обгербвам и от обгербвам се. Обгербване на нотариален акт.

Списък на думите по буква