О̀БГЛЕД

О̀БГЛЕД м. Книж. Гледка; изглед, панорама. Накацаха хора по скалите, привлече ги околовръхния обглед: Ком се провидя, Руй се мярна, Мургаш се засиня. Ст. Станчев, ПЯС, 39. За определение на точния обглед на Черен връх имаме два сигурни начина — научното изчисление и живият поглед. П. Делирадев, В, 245.

Списък на думите по буква