ОБГЛЀДВАНЕ

ОБГЛЀДВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от обгледвам и от обгледвам се; оглеждане, обгледуване, обглеждане.

Списък на думите по буква