ОБГЛЀДЕН

ОБГЛЀДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. За връх, било и под. високо място — от който се разкрива обширна гледка, изглед. След като напусне тясното било, пътеката излиза на обгледната широка седловина Раздела по главния балкански вододел. М. Гловня и др., Р, 77. Когато една точка попада вън от идеалния хоризонт на обгледния пункт, нищо не е в състояние да ни помогне да го видим. П. Делирадев, В, 245.

Списък на думите по буква