ОБГЛЀДУВАНЕ

ОБГЛЀДУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обгледувам и от обгледувам се; оглеждане, обглеждане, обгледване.

Списък на думите по буква