ОБГЛЀЖДАМ

ОБГЛЀЖДАМ, ‑аш, несв.; обглѐдам, ‑аш, св., прех. Разг. 1. Гледам нещо, някого или много неща внимателно от всичките страни, отвсякъде, като обхващам с поглед всичко или всички; оглеждам, разглеждам. Калфата обърна усмихнато лице,.., взе подметката, обгледа я хубаво и я подаде на баща ми. Ст. Чилингиров, ХНН, 21. Върви тя из собите с разперен чембер — сега ѝ е паднало да обгледа къщата, да види кое не е на място, кое е за подигравка и за при‑

смех. Й. Вълчев, РЗ, 138.Когато дядо Вазов отишъл на Шипка за пръв път, той дълго обглеждал плешивата снага на върха и долината на това юнашко гробище. Ст. Станчев, ПЯС, 11. Цял ден обглеждах пещерата: по зъберите се въртяха груби стъпала, та по тях с мъка можеше човек да се покатери нагоре. Н. Райнов, КЦ, 109. Друг път, като седнеше на същото място да си пие ракията, преди да обядва, весело обглеждаше ливадката, гората, редицата дюли, сливи и череши по слога, орешака в пареза. Т. Харманджиев, КВ, 83.

2. Прен. Обмислям или проучвам някакъв въпрос от всички страни, всестранно, цялостно; разглеждам. След като обглежда накратко какво е изживяла българската литература.., Горки заключава: "Великият труд на идеалистите не пропадна." ЛФ, 1963, бр. 30, 4. Търговецът.. побързал да внесе от Виена газени лампи,.. За труда си поискал двадесет процента от цената. Общинарите обгледали въпроса. П. Мирчев, К, 117. Като обглеждаме сега цялото му поведение, можем спокойно да кажем, че най-често той е хвърлял техни [на гърците] камъни по тяхната глава. Т. Жечев, БВ, 266. обглеждам се, обгледам се I. Страд. от обглеждам. Залите на тоя дворец са така много и така обширни, че трябва цял ден, за да се обгледат. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 370. II. Възвр. от обглеждам (в 1 знач.). Катя.. се.. боеше да се погледне в огледалото, не се решаваше и да се обгледа, когато се обличаше. Ст. Чилингиров, РК, 270.

ОБГЛЀЖДАМ СЕ несв. (остар.); обглѐдам се св., непрех. Разг. Оглеждам се.

Списък на думите по буква