ОБГЛЀЖДАНЕ

ОБГЛЀЖДАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от обглеждам и от обглеждам се; оглеждане. При отделни случаи трябва да се възприеме практиката на цялостно обглеждане творческия път на отделен писател, без да се чака за това календарен повод. ЛФ, 1958, бр. 50, 2.

Списък на думите по буква