ОБГРА̀ЖДАМ

ОБГРА̀ЖДАМ, ‑аш, несв.; обградя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Ограждам, заграждам2. Поръчах да изравнят и обградят гроба и дълго стоях пред него гологлав и замислен. Г. Райчев, Избр. съч. I, 72. Той насече вършина, наби коле и обгради двора. П. Тодоров, И I, 134. Свинефермата стана много хубава. Измазаха я с вар, обзаведоха я, обградиха я. И. Петров, НЛ, 43. Пред окопите опънаха мрежи от бодлива тел. Другаде обграждаха с червена телефонна жица площадки и прикачваха върху тела дъсчици. П. Славински, ПЩ, 168. ● Обр. На няколко крачки от зидовете.. блика голям леден извор. Простият народ е обградил лековитата вода с тайнствени легенди и предания. С. Северняк, ОНК, 135.

2. Служа за ограда на нещо. Тесните улички на Преспа се провираха между стените, които обграждаха дворищата на преспанци. Д. Талев, ЖС, 23. Между дама и овчите саи, които бяха гърбом към двора и го обграждаха отпред, имаше една тясна уличка, колкото да мине каруца. Й. Йовков, ЧКГ, 114. Наистина тя [мандрата] приличаше на

крепост — висок зид я обграждаше от всички страни. М. Марчевски, МП, 134.

3. Заставам в кръг около нещо или някого, заобикалям го от всичките му страни; заграждам2, обкръжавам, наобиколявам. Преследвачите приближавали и обграждали цялата местност. П. Йорданова, СЕ, 18. От дюкяните и къщите наизскачаха хора и обградиха файтона. Д. Казасов, ВП, 32. На другия ден дойдоха джандари в Топола, обградиха Филчовата къща, претърсиха я. К. Петканов, Х, 123. — Бягай насам! Бягай насам! Турци идат, обграждат ни! Д. Талев, ПК, 699.

4. Намирам се, разположен съм около някого или нещо; заграждам2, обкръжавам, опасвам, обикалям, обгръщам. На връщане към къщи тая сутрин Борис Глаушев се спря.., да погледне още еднаж полето, планините, които го обграждаха, грейнали сега на ранното слънце. Д. Талев, И, 38. И така аз отидох в тоя далечен град и обгърнах с поглед планинските възвишения, които го обграждаха. А. Тодоров, СбСт, 46. Масите, които обграждаха дансинга.. се заемаха, докато бях в този хотел, от почти едни и същи хора. Г. Белев, КВА, 93. Лехата от бряст и клен, която обграждаше чешмичката откъм запад и след пладне хвърляше сянка над кладенчето, тъмнееше. Д. Ангелов, ЖС, 444.

5. Прен. С предл. с и в съчет. с грижи, внимание и под. Проявявам към някого или нещо грижа, внимание и под.; обкръжавам, ограждам, обгръщам. И реди се тази ми стая от мойта скъпа майчица, която ме обгражда с нежни грижи и ме облъхва с топлата си обич. Т. Влайков, Съч. III, 45. Младото шведско семейство.. ме обгражда с внимание и гостоприемство. Кр. Белев, З, 19. По всичко, както го гостиха, в каквато стая го заведоха да преспи, Драгота разбра голямото внимание, с което вече го обграждаше Марга. Й. Йовков, СЛ, 48.

6. Прен. Често прекарвам времето си с някого, правя му компания, активно общувам с него; заобикалям. Той [Саваков] не може да се мери с Борис Казански, с Насю х. Грозданов,.., които я [Анет] обграждат непрекъснато и умеят да я забавляват. Д. Ангелов, ЖС, 264-265. обграждам се, обградя се I. Страд. от обграждам. Главната задача по плана бе да се обгради еленът, за да не избяга. О. Василев, ДГ, 45. II. Възвр. от обграждам в 1 и 5 знач. Клисурците се възпротивиха като се обградиха с обкопи и барикади. Г. Бенев, БК (превод), 56.

ОБГРА̀ЖДАМ СЕ несв.; обградя̀ се св., непрех. С предл. с. Създавам си кръг от познати, близки, приятели или някаква социална среда, с която активно общувам; обкръжавам се, заобикалям се. Нали знаеш, у нас има ръководители, които не обичат тревогите и се обграждат със свои хора. М. Марчевски, П, 172-173. Мехмед Салим.. си помисли, че падишахът прави голяма грешка, дето се обгражда напоследък с такива хора като хаджи Иванчо. Ст. Дичев, ЗС II, 785.

Списък на думите по буква