ОБГРА̀ЖДАНЕ

ОБГРА̀ЖДАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обграждам и от обграждам се. Абронията е малко, ниско, влечуще цвете,.. Тя се употребява най-много за обграждане цветниците или при правенето на килимовидните цветници. Гр, 1906, бр. 4, 59. Войниците и полицаите тръгнаха пешком към Охранителната зона, като се движеха без шум през залесени места, и към шест часа започна обграждането на зоната. Д. Ангелов, ЖС, 351. На чика Кола му хрумна да направим едно последно, така да се рече, прощално обграждане. Пръснахме се във верига по мекия мерен път. П. Незнакомов, СП, 237.

Списък на думите по буква